Esmaspäev - 30 - 11 - 2015Esmaspäev - 30 - 11 - 2015
Avaleht > Avaleht >    Prindi leht   
Eesti English Suomi
ehituskeskus.ee
›› Uudised
›› Ehituskeskus
›› SEMINARID
›› Ehitusalane kirjandus
›› ETF NET veebikartoteek
›› Kataloog
›› Kasulikku
›› Messikalender
›› Teenused
›› Postitusnimekiri
›› Pildigaleriid
›› Lehekülje sisukord
Otsi

Kasutajanimi:
Parool:
Log-in
Avaleht

Ehituskeskuse järgmised seminarid:

3. dets. Uusi toote- ja tarindilahendusi firmadelt Knauf ja Knauf Insulation. Osavõtt tasuta. Tunnistus 2,8 TP-ga

8. dets. ETF-Net veebikartoteegi praktiline tasuta koolitus

10. dets. Energiatõhusus praktikas. Tunnistus 6,2 TP-ga

 Loe edasi

 

Ilmus RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend

llmus uus raamat RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhendis käsitletakse termoplastist torustike ehitamist pinnasesse ja vette. Juhendit rakendatakse projekteerimisel ja ehitamisel ning ehitamisega kaasnevate dokumentide, nt töökirjelduste koostamisel.

Isevoolsete ja survetorustike kõik ehitustehnilised tööd on koondatud ühe pealkirja alla, välja arvatud veekogudesse ja hoonega seotud võrkude paigaldamisel, mida käsitletakse eraldi. Toru toimivust, ehitusprojekti, toru klassi valimist ning kontrollimist ja järelevalvet vaadeldakse samuti eraldi peatükkides.

Maht 73 lk.

Hind: 38.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee

Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

   Loe lähemalt

 
ETF Net kartoteeki lisandus Holz Prof puidu tulekaitsevahendi tootekaart  V.t PDF (184.78 KB) 
Ehituskeskuse oktoobrikuu kokkuvõte 

Eesti Ehituskeskuse püsinäitusel registreeriti  oktoobris 609 külastajat. Nendest arhitekte, insenere-projekteerijaid 134

ehitusfirmade esindajaid 191

individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistu esindajaid 143

ehitusõppureid 71

muid huvilisi 68

 

 

 
Loe lähemalt

ETF kartoteegi uued juhendkaardid

ETF kartoteeki lisandus oktoobris kuus eestikeelset juhendkaarti:
RT 08-11186-et TP1 klassi ehitiste tuleohutusnõuded 8lk (asendab RT 08-11140-et)
RT 08-11187-et TP2 klassi ehitiste tuleohutusnõuded 9lk (asendab RT 08-1011141-et)
RT 08-11188-et TP3 klassi ehitiste tuleohutusnõuded 6lk (asendab RT 08-1011142-et)
RT 10-10982-et Ehitustellija tööohutusalased kohustused ehitushanke korraldamisel 23lk
RT 10-11109-et Arhitektuuriosa projekteerimise ülesannete loetelu ARK12 23lk
RT 69-11183-et Jäätmehooldus ehituses 12lk

 
Loe lähemalt

Ilmus  RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend

Aprilli algul ilmus eestikeelsena RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend, mis sisaldab hüdroisolatsiooni toimimise, lahenduste ja paigaldamisega seotud soovitusi ning toodetelt ja materjalidelt oodatavaid omadusi.
Esile on tõstetud välispiirete sisepinna õhutiheduse tähtsus ning välispinna kuivamise võimaldamine. Samuti on juhistes ja soovitustes varasemast rohkem rõhutud lahenduste toimivusele ja niiskustaluvusele.

Maht 218 lk, joonised värvitrükis.

Hind: 70.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee 

Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 
Loe lähemalt

Betoonkonstruktsioonide arvutamine. Autor Vello Otsmaa

Eesti Betooniühingu ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt kirjastatud käsiraamat Betoonkonstruktsioonide arvutamine. Käsiraamat on mõeldud eeskätt ehituserialade üliõpilastele ning betoonkonstruktsioonidega tegelevatele inseneridele.

Raamatu maht: 531lk, kordustrükk.
Hind Ehituskeskuses 28.- EUR.
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 
Loe lähemalt

Ilmus uus raamat „TOIMIVAD KATUSED“

Uus eestikeelne väljaanne Toimivad katused on  Soome Katuseliidu  väljaande „Toimivat katot“  kõige uuem 2013. a. versioon.
Raamatu lamedate ja kaldega katuste osas on kirjeldatud katuse tähtsamaid projekteerimisega ja ehitamisega seotud asjaolusid ning kasutatavaid kattematerjale. Arvukad sõlmede joonised ja materjalide kvaliteedinõuete tabelid hõlbustavad raamatu kasutamist.

Maht 103 lk, A4 formaat, värvitrükk
H
ind 35.- EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee 

Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.


 

 
Loe lähemalt

RYL käsiraamatud
Ehitusalased käsiraamatud -  Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.

RYL käsiraamatud

 

Eesti betoonehituse ajalugu

Eesti Betooniühingu tellimusel on valminud raamat „Eesti betoonehituse ajalugu”. Tegemist on koguteosega, kus esmakordselt antakse ülevaade Eesti betooni tootmise ja ehitamise ajaloost läbi kolme viimase sajandi.

Raamat on mõeldud ehitus-, arhitektuuri- ja majandusajaloo huviliste laiale ringile.

Raamatu maht 352 lk, värvitrükk, kõvad kaaned, A4 formaat

Hind Ehituskeskuses 35.00 EUR

 
Loe lähemalt
ETF-Net ehitusalane veebikartoteek 

Alates 1993. aastast paberkandjal ilmunud ehitusalane ETF kartoteek  on aprillist 2010 kasutatav ka veebiversioonina.

Registreerumine ja demoversiooni kasutustunnuste tellimine: www.ehituskeskus.ee/etf 
Kartoteegi ülesehituse ja hinnakirjaga tutvumiseks vajutage allolevale lingile: Lisainfo

 
Loe lähemalt

Uus juhend
BÜ6 Talvised betoonitööd
 

Ilmus juhend BÜ6 „Talvised betoonitööd“, mis kirjeldab meetmeid, millega betoonitöödel külmades tingimustes tuleb arves­tada, selgitab talviste betoonitöödega seotud riske ja tutvustab lahendusi nende vähendamiseks.

Raamatu maht 67 lk, A4 formaat, värvitrükk

Hind 32.- EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee  

Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.


 
Loe lähemalt

Ehitusinseneride Euroopa Nõukogu ECCE kirjastas raamatu "Footbridges-Small is beautiful" (Jalakäijate sillad). Raamat sisaldab kirjeldavaid tekste ja fotot 196 jalakäijate sillast. Neist 179 on Euroopast ja 17 Jaapanist. Raamatus on kokku 613 fotot. Raamat esitleb rikkalikku valikut eri tüüpi jalakäiate sildadest, millest paljud omavad ka maailmamastaabis rekordeid. Raamatus on nii suurepäraseid ajaloolisi kui ka kaasaegseid sildu ning näiteid Eestist, Lätist ja Leedust.

Raamatu maht 416 lk, värvitrükk, kõvad kaaned, ingliskeelne.

Hind Ehituskeskuses 40.00 EUR

 


"Varinguohtlikest ehitusvigadest".
Autor Karl Õiger

Raamatu autor on konkreetsete näidete varal käsitlenud vigu ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, mis põhjustasid ehitiste enneaegset lagunemist kuni varinguteni välja.

Raamatu maht 129 lk, kõvad kaaned, rikkalikult värvifotosid koos selgitustega.
Hind: 22.00 EUR
Raamatu tellimused palume saata
ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 
Loe lähemalt

Sisetööde RYL 2013
Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded
. Hoone sisetööd

Käsiraamat asendab seni kasutuses olnud Viimistlus RYL 2000 käsiraamatu.
Sisetööde RYL-i ülesehitus on muudetud varasema TALO 90 liigitusega võrreldes TALO 2000 liigituse kohaseks. Lisatud on uusi peatükke. 

Raamatu maht 364 lk.
Hind 110.- EUR
Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 
Loe lähemalt

Ilmus uus käsiraamat „Tuleohutud puitmajad“

 

Jaanuari lõpus ilmus uus ehitusalane käsiraamat “ Tuleohutud puitmajad .  Versioon 3“, mis võtab kokku Põhja- ja Baltimaades kehtivad nõuded tuleohutute puitmajade projekteerimisele ja ehitamisele.

Käsiraamatu peamiseks autoriks on Rootsi Tehnikauuringute Instituudi juhtivteadur Birgit Östman ja toimetajaks TTÜ vanemteadur Alar Just.
Raamat on infoallikaks eelkõige arhitektidele, projekteerijatele ja tuleohutuse spetsialistidele.

Raamat on värvitrükis koos paljude fotode, jooniste ning arvutusjuhistega.
Formaat A4, maht 183 lk


Hind Ehituskeskuses 40.- EUR.

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 

 
Ilmus eestikeelne MaalritöödeRYL 2012 
Septembris ilmus ET Infokeskuse AS kirjastamisel uus eestikeelne käsiraamat MaalritöödeRYL 2012. Maalritööde kvaliteedi üldnõuded ja viimistluskombinatsioonid, mis asendab MaalritöödeRYL 2001 versiooni.
Raamatus kirjeldatakse üldtunnustatud head ehitustava maalritööde tegemiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

Käsiraamatu maht on 474 lk.
Raamatu hind on 120.00 EUR
Raamatu tellimused palume saata
ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 
Loe lähemalt

Tellige seminaride korraldus Ehituskeskuselt

 

Ehituskeskus pakub seminaride korraldamise võimalust teie ettevõtte tootekoolituste, esitluste ja seminaride läbiviimiseks. Pakume täisteenust sh postitust potentsiaalsetele klientidele, kuulajate registreerimist, kohvipausi korraldamist jne.
Seminaride toimumiskoht Ehituskeskus aadressil Rävala pst. 8, Tallinn.
Lisainfo seminaride korraldusest: tel 6604 656 või ehituskeskus@ehituskeskus.ee

 

Parkimisvõimalused Ehituskeskuse külastajatele

Ehituskeskuse külastajatel võimalik parkida oma autot järgmistes tasulistes parklates: 

 • Rävala pst 8 taga sisehoovis (sissesõit Estonia pst kaudu) 
  30 min 1,0 EUR    
  24/h
  10,00 EUR  sualrahas, võimalik parkida ka mobiiltelefoniga
 • Rävala parkimismaja (Rävala pst 5/Kuke 6) esimene 20 min. 0,9  EUR , iga järgnev 20min. 0,6 EUR           
  1 kalenderpäev 14.- EUR
 • Viru Keskuse parkimismaja 30 min 0,9 EUR    
  1,8 EUR/h
 

Antiigiveeb
Eesti Puitmajaliit
Ehitusfoorum
Vennad Ehitus
Ehitus24
Tondi Koolituskeskus
Ülemaailmne Ehituskeskuste Liit
Keskkonnatehnika
Ehitusabi
Ehitusportaal