Kolmapäev - 31 - 08 - 2016Kolmapäev - 31 - 08 - 2016
Avaleht > Avaleht >    Prindi leht   
Eesti English Suomi
ehituskeskus.ee
›› Uudised
›› Ehituskeskus
›› SEMINARID
›› Ehitusalane kirjandus
›› ETF NET veebikartoteek
›› Kataloog
›› Kasulikku
›› Messikalender
›› Teenused
›› Postitusnimekiri
›› Pildigaleriid
›› Lehekülje sisukord
Otsi

Kasutajanimi:
Parool:
Log-in
Avaleht

Ehituskeskuse seminarihooaeg algab:

27. sept. EHITUSJUHTIMISE MEETODID JA VAHENDID. Tunnistus 5,1 TP-ga

 Loe edasi

 

Uus projekteerimisjuhend "Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele“

Augusti lõpus valmis Eesti Pimedate Liidu poolt koostatud uus 53 lk projekteerimisjuhend, mis on tasuta allalaetav. Septembri algul lisanduvad ka joonised. Vt  Juhend (356.94 KB)

 

Ehituskeskus avatud suvel argipäeviti 9-16

 
ETF Net kartoteegi uued juhendkaardid ja tootekaart 

ETF NET kartoteeki lisandusid juulis eestikeelsed juhendkaardid:

RT 10-11192-et Sisustuse projekteerimise ülesandeloend SIS12 12lk
RT 10-11170-et Elukaare projekteerimise ülesandeloend ELINK12 16lk

Tootekaartidest lisandus kartoteeki RT V-00069 Elastokate pinnakattematerjalid PUR Eesti OÜ RT V-00069 (208.41 KB)

 
Loe lähemalt
Ehituskeskuse maikuu kokkuvõte 

Mais registreeriti Ehituskeskuses 678 külastajat, neist

167 arhitekti, inseneri-projekteerijat,

298 ehitusfirmade esindajat,

118 individuaalehitajat ja  korteri- elamuühistute esindajat,

52 ehitusõppurit,

43 muud huvilist.


 

 
Loe lähemalt
Uued Ehituspäevikud ja Kaetud tööde aktid 
Ehituskeskusest on nüüd saadaval uuenenud Ehituspäevikud ja Kaetud tööde aktid. Hind a` 6.40 EUR.  Loe lähemalt

Uus raamat Puit- ja puidupõhised konstruktsioonid
Elmar-Jaan Just, Karl Õiger, Alar Just 

431 lk raamat on kirjutatud õpikuna kõrgkoolide üliõpilastele, kuid sobib ka puitkonstruktsioonide alal tegutsevatele inseneridele.

Raamat käsitleb muuhulgas puidu omadusi, puitkonstruktsioonide arvutamise aluseid, liiteid, tasapinnalisi talasüsteeme, poste, kaari, raame ja sõrestiksüsteeme, puitelamute, puitkoorikkatuste, tulepüsivuse projekteerimist, puitkonstruktsioonide valmistamist ja järelevalvet.
Maht 431 lk, 17 peatükki, üle 300 joonise ja värvifoto
Hind: 35.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

      Loe lähemalt

 

Mehaanikainseneri käsiraamat

Väljaanne on tõlge Saksamaal korduvalt trükitud käsiraamatu uusimast versioonist, mille eestindasid Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja eriteadlased.
Raamatu seitsmes peatükis on süstemaatiline erialane teave (tehniline joonestamine, materjaliõpetus, masinaelemendid, tootmistehnika, automatiseerimine, arvjuhtimis- ja infotehnoloogia) ning matemaatika- ja füüsikateadmisi. Rohkesti on arvutus-, tähistus- ning CNC-pinkide programmeerimisnäiteid. Eestikeelses raamatus on täiendatud tehnilise joonestamise ja eriti materjaliõpetuse osa, lisatud on mahukas terminisõnastik.
Käsiraamat on mõeldud esmajoones mehhanotehnika ja mehhatroonikaga tegelevatele inseneridele, tehnikutele, oskuspraktikutele ja õppurtele.
Maht 492 lk.  Hind 34.00 EUR
Loe edasi

 

Uus raamat Ligipääsetav hoone ja keskkond. Projekteerimisjuhis 

Väljaanne on heaks abivahendiks ligipääsetavate ja turvaliste ehitiste ja keskkondade projekteerimiseks ning ehitamiseks. Juhendi projekteerimis- ja mõõtmete arvutusjuhised sobivad nii ühiskondlikele hoonetele kui ka eramutele. Juhend sobib käsiraamatuks projekteerijatele, ehituse tellijatele, peatöövõtjatele, ehitajatele ja ametnikele. Samuti sobib raamat ehitus-ja sisustusprojekteerimise õpikuks.

Maht 87 lk.
Hind: 30.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

     Loe lähemalt

 

BIM uuringu kokkuvõte

ET Infokeskuse AS ja  AS Usesoft korraldasid 2015. a. detsembris küsitluse projekteerimistarkvara ja mudelprojekteerimise (BIM) tehnoloogia kasutusest Eestis. Lühikokkuvõte on tutvumiseks kõigile huvilistele, põhjalik aruanne on allalaetav ainult kõigile küsitluses osalenutele.  Lühikokkuvõte (36.19 KB)

 

Ilmus RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend

llmus uus raamat RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhendis käsitletakse termoplastist torustike ehitamist pinnasesse ja vette. Juhendit rakendatakse projekteerimisel ja ehitamisel ning ehitamisega kaasnevate dokumentide, nt töökirjelduste koostamisel.

Isevoolsete ja survetorustike kõik ehitustehnilised tööd on koondatud ühe pealkirja alla, välja arvatud veekogudesse ja hoonega seotud võrkude paigaldamisel, mida käsitletakse eraldi. Toru toimivust, ehitusprojekti, toru klassi valimist ning kontrollimist ja järelevalvet vaadeldakse samuti eraldi peatükkides.

Maht 73 lk.
Hind: 38.00 EUR
Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

   Loe lähemalt

 
Seminar Tartus 9.12.2015 

Ehituskeskus osales EEL kutsel Tartus seminaril

Ehituskeskse töötajad osalesid 9. detsembril täiskoosseisus Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt korraldatud väljasõiduseminaril. Külastati Ülikooli tn 14 ehitatava hotelli pooleliolevat objekti ning Tartu Pauluse kirikut. Mitmetunnise kirikukülastusega jõuti nii kirikutorni kui ka keldriruumidesse. Oma põnevatest  kogemustest kiriku rekonstrueerimisel rääkis Aasta ehitaja 2015 Peeter Voovere, teda toetas ehitustöödel omaniku- ja muinsuskaitselist järelevalvet teinud Riivo Klaas. Osalejatele toimus ka väike orelikontsert sügisel valminud Paschen Kiel Orgelbau orelil. Mõned fotod

 

Eesti Ehituskeskus tähistas 20. sünnipäeva

Ehituskeskus sai 1. detsembril 20. aastaseks. Sünnipäeva tähistasime heade sõprade ja koostööpartneritega  ning tänasime ehitusnäituse pikaaegsemaid koostööpartnereid. Muusikalise  tervitusega rõõmustas kõiki duo Lembit Saarsalu – Ain Agan.
Ehituskeskus alustas tegevust 1995. a. hotell Viru keldrikorrusel asunud näitusesaalis, kuid nüüdseks oleme juba 16 aastat tegutsenud Rävala pst 8 bürooruumides, kus asub ehitusnäitus, ehitusalane infokeskus ning seminaride korralduspaik.
Meie sünnipäevapilte

 
ETF Net kartoteeki lisandus Holz Prof puidu tulekaitsevahendi tootekaart  V.t PDF (184.78 KB) 

Ilmus  RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend

Aprilli algul ilmus eestikeelsena RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend, mis sisaldab hüdroisolatsiooni toimimise, lahenduste ja paigaldamisega seotud soovitusi ning toodetelt ja materjalidelt oodatavaid omadusi.
Esile on tõstetud välispiirete sisepinna õhutiheduse tähtsus ning välispinna kuivamise võimaldamine. Samuti on juhistes ja soovitustes varasemast rohkem rõhutud lahenduste toimivusele ja niiskustaluvusele.

Maht 218 lk, joonised värvitrükis.

Hind: 70.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee 

Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 
Loe lähemalt

Betoonkonstruktsioonide arvutamine. Autor Vello Otsmaa

Eesti Betooniühingu ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt kirjastatud käsiraamat Betoonkonstruktsioonide arvutamine. Käsiraamat on mõeldud eeskätt ehituserialade üliõpilastele ning betoonkonstruktsioonidega tegelevatele inseneridele.

Raamatu maht: 531lk, kordustrükk.
Hind Ehituskeskuses 28.- EUR.
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 
Loe lähemalt

Ilmus uus raamat „TOIMIVAD KATUSED“

Uus eestikeelne väljaanne Toimivad katused on  Soome Katuseliidu  väljaande „Toimivat katot“  kõige uuem 2013. a. versioon.
Raamatu lamedate ja kaldega katuste osas on kirjeldatud katuse tähtsamaid projekteerimisega ja ehitamisega seotud asjaolusid ning kasutatavaid kattematerjale. Arvukad sõlmede joonised ja materjalide kvaliteedinõuete tabelid hõlbustavad raamatu kasutamist.

Maht 103 lk, A4 formaat, värvitrükk
H
ind 35.- EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee 

Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.


 

 
Loe lähemalt

RYL käsiraamatud
Ehitusalased käsiraamatud -  Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.

RYL käsiraamatud

 

Eesti betoonehituse ajalugu

Eesti Betooniühingu tellimusel on valminud raamat „Eesti betoonehituse ajalugu”. Tegemist on koguteosega, kus esmakordselt antakse ülevaade Eesti betooni tootmise ja ehitamise ajaloost läbi kolme viimase sajandi.

Raamat on mõeldud ehitus-, arhitektuuri- ja majandusajaloo huviliste laiale ringile.

Raamatu maht 352 lk, värvitrükk, kõvad kaaned, A4 formaat

Hind Ehituskeskuses 35.00 EUR

 
Loe lähemalt
ETF-Net ehitusalane veebikartoteek 

Alates 1993. aastast paberkandjal ilmunud ehitusalane ETF kartoteek  on aprillist 2010 kasutatav ka veebiversioonina.

Registreerumine ja demoversiooni kasutustunnuste tellimine: www.ehituskeskus.ee/etf 
Kartoteegi ülesehituse ja hinnakirjaga tutvumiseks vajutage allolevale lingile: Lisainfo

 
Loe lähemalt

Antiigiveeb
Eesti Puitmajaliit
AEhituskeskus 20
Ehitusfoorum
Vennad Ehitus
Ehitus24
Tondi Koolituskeskus
Keskkonnatehnika
Ehitusportaal