Neljapäev - 23 - 11 - 2017Neljapäev - 23 - 11 - 2017
Avaleht > Avaleht > Ehitusalane kirjandus > Ehitusalane kirjandus > Uued raamatud > Uued raamatud >    Prindi leht   
Eesti English Suomi
ehituskeskus.ee
Uued raamatud   Eestikeelne kirjandus   Võõrkeelne kirjandus   Kartoteegid  
›› Uudised
›› Ehituskeskus
›› SEMINARID
›› Ehitusalane kirjandus
Uued raamatud
Eestikeelne kirjandus
Võõrkeelne kirjandus
Kartoteegid
›› ETF NET veebikartoteek
›› Kataloog
›› Kasulikku
›› Messikalender
›› Teenused
›› Postitusnimekiri
›› Pildigaleriid
›› Lehekülje sisukord
Otsi

Uued raamatud

RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend

Käesolevas paigaldusjuhendis käsitletakse termoplastist valmistatud vee- ja kanalisatsioonitorustike kehtivate SFS-, EVS ja EVS-EN-standardite kohaselt ehitamist pinnasesse ja vette. Juhendit rakendatakse nende torustike projekteerimisel ja ehitamisel ning ehitusega kaasnevate dokumentide, nt töökirjelduste koostamisel. Juhendi sobivaid osi võib kasutada plastist drenaazitorustike, truupide ning maagaasitorustike projekteerimisel ja ehitamisel. Juhend on koostatud kasutajasõbralikult, koondades isevoolsete ja survetorustike kõik ehitustehnilised tööd ühe pealkirja alla, välja arvatud veekogudesse ja hoonega seotud võrkude paigaldamisel, mida käsitletakse eraldi pealkirja all. Toru toimivust, ehitusprojekti, toru klassi valimist ning kontrollimist ja järelevalvet vaadeldakse omaette peatükkides. Lisades on antud pinnaseliikide geotehniline liigitus ja külmumispiirid, isevoolsete torustike deformatsioonid ning surve- ja tiheduskatseid puudutavad standardid SFS 3113...SFS 3115. Kergesti kasutatav ja praktiline juhend on toeks heale ehitustavale ning juhendab erapooletult materjali valimist ja rõhutab korraliku projekti tähendust.
Raamat on tõlgitud ja välja antud ET Infokeskuse AS ja EVKIS-e poolt.
RIL 77-2013 peatükid sisukorra järgi:
1. Kasutusala
2. Torud, Toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud
3. Ehitusprojekt
4. Ehitustehnilised tööd
5. Toru klassi valimine
6. Torustiku paigaldamine veekogusse
7. Hoonega seotud torustikud
8. Ülevaatus ja järelevalve
9. Lisad
Maht 73 lk

Hind: 38.00
Tagasi