Kartoteegid
ETF-Net ehitusalane veebikartoteek 

Alates 1993. aastast paberkandjal ilmunud ehitusalane ETF kartoteek  on aprillist 2010 kasutatav ka veebiversioonina.

Registreerumine ja demoversiooni kasutustunnuste tellimine: www.ehituskeskus.ee/etf 
Kartoteegi ülesehituse ja hinnakirjaga tutvumiseks vajutage allolevale lingile: Lisainfo

 
Loe lähemalt

ETF – kartoteek (osaliselt eestikeelne) - Soome RT-kartoteegi eesti versioon.


Kartoteek on heaks abivahendiks projekteerijatele, arhitektidele, ehitajatele ning omavalitsuste ehitusspetsialistidele.
ETF kartoteek koos RT-juhendkaartidega täiendab RYL käsiraamatutes esinevaid viiteid.
ETF-kartoteek on pidevalt täienev kartoteek, mis koosneb:
Juhendkaardid – sisaldavad projekteerimisel, ehituse tellimisel ja ehitamisel vajalikud juhised ja selgitused koos joonistega.
 ETF eestikeelsed kaardid juuli 2017 (34.21 KB)
Eeskirjad ja projekteerimisjuhised - sisaldab juhiseid konstruktsioonide arvutamiseks (raudbetoon, teras, puit jt.), samuti vee- ja kanalisatsiooniseadmete, sooja- ja heliisolatsiooni, sisekliima kujundamise ja ventilatsiooni jne. ehituseeskirjad ja juhised

Alates 2015. aastast on ETF kartoteegi võimalik tellida ETF Net veebiversiooni teenusena.Loe lisa

Üksikuid ETF ja RT juhendkaarte on endiselt võimalik osta paberkandjal.

 
Infra Net kartoteek
Infra Net veebikartoteek sisaldab juhendeid infrasüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks, Soome ehitusala määruseid ja tööohutust puudutavaid küsimusi, lis...
Loe lähemalt
KH kartoteek soomekeelne
Soome kinnisvarahoolduse kartoteek
Loe lähemalt
LVI-kartoteek (soomekeelne)
Kütte, vesivarustuse ja ventilatsiooni projekteerimist ja ehitamist käsitlev kartoteek. (Kütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni ning ventilatsiooni üldised kvaliteedinõuded)
Täiendab Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 käsiraamatuid.
Loe lähemalt
RATU-kartoteek (soomekeelne)
Käsitleb tööde teostamise tehnoloogiat (uusehitus ja remonttööd), tööjõu ja materjalide kulunorme, tööohutust.
Loe lähemalt
RT – kartoteek (soomekeelne)
Projekteerijat, ehitajat ja tellijat nõustav üldehitusalane soomekeelne kartoteek.
Käsitleb Soome ehitusalaseid normatiive, seadusandlust, projekteerimisjuhiseid, tootekaarte.
Alates 2013. a. kartoteek veebiversioonis.
Loe lähemalt
ST-kartoteek (soomekeelne)
Elektri projekteerimist käsitlev kartoteek (juhend- ja tootekaardid) koos käsiraamatutega. 13 kausta.
Loe lähemalt