Laupäev - 18 - 11 - 2017Laupäev - 18 - 11 - 2017
Avaleht > Avaleht > Ehitusalane kirjandus > Ehitusalane kirjandus > Võõrkeelne kirjandus > Võõrkeelne kirjandus > Ehituse kvaliteet > Ehituse kvaliteet >    Prindi leht   
Eesti English Suomi
ehituskeskus.ee
›› Uudised
›› Ehituskeskus
›› SEMINARID
›› Ehitusalane kirjandus
Uued raamatud
Eestikeelne kirjandus
Võõrkeelne kirjandus
Kartoteegid
›› ETF NET veebikartoteek
›› Kataloog
›› Kasulikku
›› Messikalender
›› Teenused
›› Postitusnimekiri
›› Pildigaleriid
›› Lehekülje sisukord
Otsi

Ehituse kvaliteet

BY 29 Ruiskubetoniohjeet 1993
Suomen Betonitieto Oy
Ohjeet on tarkoitettu kalliorakentamiseen liittyviä ruiskubetonointitöitä varten, mutta niitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös muuhun rakentamiseen liittyvi...

Hind: 6.40
Loe lähemalt
BY 48/BLY9 Betoninen kelluva lattia 2002
Tämä betonisten kelluvien lattiarakenteiden suunnittelua ja toteuttamista käsittelevä ohje on laadittu täydentämään Suomen Betoniyhdistys ry:n ja Suomen Betonil...

Hind: 22.00
Loe lähemalt
BY 57 Eriste ja levyrappaus 2016
Lämmöneristeen päälle tehtävistä rappauksista käytetään yleisnimitystä eristerappaus. Eristerappauksessa laastikerrokset levitetään suoraan ko. rappausjärjestel...

Hind: 71.00
Loe lähemalt
By 64 Tuulettuvat julkisivut 2016
Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevaisuudessa kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa säärasitusta, minkä johdosta julkisivurakenteiden suunnitteluun ja toteutuks...

Hind: 62.00
Loe lähemalt
by 67 Betonin kutistuman ja halkeilun hallinta 2016
Halkeilu on betonirakenteelle tyypillistä. Yleinen käsitys on, että halkeilu johtuu useimmiten betonin kuivumiskutistumisesta. Betonirakenteen halkeiluun on kui...

Hind: 71.00
Loe lähemalt
Infra 2011 Hankeosanimikkeistö
Infra 2011 Hankeosanimikkeistö Infra 2006 -nimikkeistöjärjestelmässä luotiin vuonna 2006 ensimmäistä kertaa infra-alalle yhtenäinen ja yhteinen nimikkeistö, ...

Hind: 28.00
Loe lähemalt
Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje
Onnistuneen rakennushankkeen yksi keskeisistä tekijöistä on toimiva, luotettava ja yhtenäinen käsitteistö. Käsitteistö palvelee rakennushankkeeseen olennaisesti...

Hind: 58.00
Loe lähemalt
Korjaustöiden laatu 2011
Korjaustöiden laatu 2011
Tämä kirja kertoo, mitkä ovat korjausrakentamisen laatuvaatimukset ja miten uudisrakentamisen määräyksiä voidaan soveltaa korjauskohteessa. Korjaustöiden laatu...

Hind: 38.00
Loe lähemalt
Kylpyhuoneen remontti
Rakennustieto
Haaveiletko kylpyhuoneesta, jossa sujuu sekä peseytyminen että perheen vaatehuolto? Vai onko kylpyhuoneen oltava ennen kaikkea esteetön ja turvallinen kaikille ...

Hind: 32.00
Loe lähemalt
Luonnollinen hybridi-ilmanvaihto
Harri Ripatti
Luonnollinen ilmanvaihto on ollut yksi keskeinen keskustelunaihe Suomessa viimeisten viiden vuoden aikana ekologisesta rakentamisesta puhuttaessa. Muutamat merk...

Hind: 23.00
Loe lähemalt